1. ข่าวประชาสัมพันธ์
Prev Next

สบส.เขต 1 ยินดีต้อนรับคณะ กรม สบส. เข้าเยี่ยมศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสบส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรม สบส. เข้าเยี่ยมศึกษาดูงาน "ด้านระบบบริการสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชน" โดยมี นายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต 1 นำเสนอภารกิจงานของสบส.เขต 1 ในวันที่..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 เข้าเยี่ยม รพ.สต.ดงพญา เพื่อติดตามการปรับปรุงระบบน้ำและติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างสุขศาลาพระราชทานบ้านป่าก๋ำ จ.น่าน

ช่วงบ่ายวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นำโดย พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสบส. นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสบส. นายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าสุขศาลาพระราชทานบ้านห้วยปูด จ.น่าน

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าสุขศาลาพระราชทานบ้านห้วยปูด อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน นำโดยพญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสบส. นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสบส. พร้อมด้วยนายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.1 เชียงใหม่ และทีมจากกรมสบส. เป็นการลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ รับฟังความก้าวหน้าการปรับปรุง..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ร่วมมอบอาหารว่างให้กับทีมงานจังหวัดเชียงใหม่และจิตอาสาที่ร่วมด้วยช่วยกันจัดเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมอบอาหารว่างให้กับทีมงานจังหวัดเชียงใหม่และจิตอาสาที่ร่วมด้วยช่วยกันจัดเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 100 กล่อง ณ ศูนย์ประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเยี่ยมเสริมกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่จุดให้บริการทางการแพทย์ ภายในบริเวณงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ภาพประกอบ..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ของสบส.เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ของสบส.เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่1) ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ นำไปสู่การทดลองใช้เอกสารคุณภาพของห้องปฏิบัติการฯ และก้าวสู่การขอการรับรองมาตรฐานฯ ต่อไป ณ..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานของสำนัก/ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 1

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส. เขต 1 และคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานของสำนัก/ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 1 โดยมีนพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ในการดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต 1 พร้อมคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ในการดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต 1 พร้อมด้วยทีมหัวหน้ากลุ่มงาน สบส.เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ สถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ..

อ่านต่อ

สบส. 1 จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางกมลาภรณ์ เสราดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเวทีนำเสนอผลงานนวัตกรรมฯ โครงการพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 สนับสนุนงบประมาณโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ สำนักงานภาคเหนือ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ภาพประกอบ..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ สสจ.น่าน ลงพื้นที่สำรวจความก้าวหน้าการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทานบ้านป่าก๋ำ จ.น่าน

วันที่ 28 กันยายน 2560 พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดสาธารณสุข นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. และนายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต 1 จ.เขียงใหม่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จาก สสจ.น่าน ร่วมลงพื้นที่เพื่อสำรวจความก้าวหน้าการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทานบ้านป่าก๋ำ ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ผอ.ถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต 1 และคณะเจ้าหน้าที่ สบส.เขต 1 ร่วมดำเนินการประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างวันที่..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.ปปช. เขตสุขภาพที่ 1

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.ปปช. ในเขตสุขภาพที่ 1 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดเชียงราย นำโดย นางกมลาภรณ์ เสราดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และคณะ ในระหว่างวันที่ 25 - 27..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ส่งมอบรถเข็นวิบากในพื้นที่ทุรกันดารและติดตามผลการดำเนินงาน อ.ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน

วันที่ 19 กันยายน 2560 นำโดยนพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายสุรพันธ์ ชัยล้อรัตน์ ผอ.กองวิศวกรรมการแพทย์ นายถาวร ขาวแสง ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ลงพื้นที่ เพื่อส่งมอบรถเข็นวิบากสำหรับ รับ-ส่ง ผู้ป่วยในพื้นที่ทุรกันดาร..

อ่านต่อ

การสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.ปปช. พื้นที่เขตสุขภาพที่ 1

การสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.ปปช. นำโดย นางกมลาภรณ์ เสราดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1 จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2560 ณ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และ จังหวัดพะเยา ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 ภาพประกอบ..

อ่านต่อ

การอบรม "การใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013" ให้กับเจ้าหน้าที่ สบส.เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ "การใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013" ให้กับเจ้าหน้าที่ สบส.เขต 1 โดยมี นายกำพล ใหลมา รักษาการผอ.สบส.เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธาน ในระหว่างวันที่..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ร่วมใจปลูกต้นดอกดาวเรือง

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจปลูกต้นดอกดาวเรืองรอบสำนักงานฯ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำโดย ผอ.ถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการ สบส.เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ และ คณะเจ้าหน้าที่ สบส.เขต1 ภาพประกอบ : https://www.facebook.com/Racha.iorangeza/posts/1701006523251089?pnref=story

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

"การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ" สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ผอ.ถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต 1 โดยมี ผอ.สุรพันธ์ ชัยล้อรัตน์ ผอ.กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสบส. เป็นประธาน ในระหว่างวันที่ 10 - 12..

อ่านต่อ

การประชุมประจำเดือนของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ประชุมประจำเดือนของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานรอบ 10 เดือนของทุกกลุ่มงาน  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ภาพประกอบ :https://www.facebook.com/Racha.iorangeza/posts/1682418391776569?pnref=story

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทาน ณ สถานีอนามัยบ้านด่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. นายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต 1 เชียงใหม่ นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน และคณะ..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติราชการศึกษาความพร้อมการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทานบ้านป่าก๋ำ จ.น่าน

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นำโดย นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. พร้อมด้วยนายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต 1 เชียงใหม่ นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติราชการศึกษาความพร้อมการจัดตั้งสุขศาลาพระทานบ้านป่าก๋ำ ณ..

อ่านต่อ

ประกาศกำหนดระยะเวลาการส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในกรมฯ

ประกาศ อ.ก.พ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ

NEW ดาวน์โหลดประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.พร้าว จ.เชียงใหม่

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
next
prev
  1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
  2. ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง/ผลการสอบราคา/ประกวดราคา
  3. ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)/ราคากลาง
Prev Next

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดข้อมูลสรุปการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ฝ่ายงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่     {tab เม.ย. 2560} ดาวน์โหลดข้อมูล รอบเดือน เมษายน 2560 {tab มี.ค. 2560} ดาวน์โหลดข้อมูล รอบเดือน..

อ่านต่อ
Prev Next

ตารางแสดงราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานที่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสารสามารถดาวน์โหลดได้ที่  1. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานที่สำนักงานฯ จำนวน 9 ตำแหน่ง  2. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติด้านบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง  3. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติด้านขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง  4. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติด้านรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 ตำแหน่ง  5. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติด้านธุรการ จำนวน 2..

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รอบเดือน สิงหาคม 2560  รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่       ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์      รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ราคากลาง      ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ

รอบเดือน สิงหาคม 2560  รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่       ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ      เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์      เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) (มีระบบฟอกอากาศ) มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู     ..

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 18 รายการ

 ดาวน์โหลดที่นี่ ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 18 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 ลงนาม..

อ่านต่อ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 18 รายการ

ดาวน์โหลด 1.เครื่องวัดแรงดันแบบละเอียด พร้อมชุดปรับแรงดันละเอียด 2.เครื่องวัดแรงดัน 3.เครื่องสร้างอุณหภูมิสำหรับทดสอบ/สอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ 4.เครื่องวัดอุณหภูมิแบบละเอียด 5.เครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 6.ชุดทดสอบเครื่องติดตามสัญญาณชีพ 7.เครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 8.ชุดเครื่องมือช่างสำหรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเลคทรอนิก 9.เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น 10.เครื่องวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซ 11.ชุดเอาท์เลทออกซิเจน 12.ชุดเอาท์เลทแอร์ 13.นาฬิกาจับเวลา 14.เครื่องวัดความเร็วรอบ 15.เครื่องวัดวิเคราะห์เครื่องช่วยหายใจ 16.เครื่องวัดวิเคราะห์เครื่องจี้ไฟฟ้า 17.กล้องถ่ายภาพความร้อน 18.เครื่องวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า  

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

เอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด เอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

คุณลักษณะเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู

ดาวน์โหลด คุณลักษณะเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคากลางเข็มที่ระลึก อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10ปี 20ปี และ 30ปี

สอบราคากลางเข็มที่ระลึก อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2557 ตังแต่เวลา 09.00..

อ่านต่อ
next
prev

 weblink

Smart 59

Smart 60

thaiphc

ges 1

facebook