1. ข่าวประชาสัมพันธ์
Prev Next

การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอนวัตกรรมดีเด่นงานสุขภาพภาคประชาชนของ อสม.และภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2559

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับนายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และนายกิ่งก้าน ลือชา ประธานชมรม อสม.ภาคเหนือ พร้อมด้วยอสม.ทั้ง18 จังหวัดภาคเหนือร่วมประกาศเจตนารมณ์ร่วมรณรงค์ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันและงดเหล้าเข้าพรรษา ใน"การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอนวัตกรรมดีเด่นงานสุขภาพภาคประชาชนของ..

อ่านต่อ

แจ้งเวียน เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายฯ

แจ้งเวียน เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

นายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต1 และนางชมบุญ โค้วสมจีน ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าร่วมพิธีเปิดการสอบทานการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับคณะกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นำโดยนายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต1 และนางชมบุญ โค้วสมจีน ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าร่วมพิธีเปิดการสอบทานการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 25 - 29..

อ่านต่อ

สบส.1 เชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบเงินพร้อมสิ่งของจากการระดมทุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจะนะ (อสม.) หมู่ที่ 12 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 เมษายน 2559สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต1 และนางกมลาภรณ์ เสราดี หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชน เข้าตรวจเยี่ยมและมอบเงินพร้อมสิ่งของจากการระดมทุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจะนะ (อสม.) หมู่ที่ 12 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่..

อ่านต่อ

สบส.1 เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าอาหารว่างให้แก่เจ้าหน้าที่และอสม. ณ ด่านชุมชนเทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

"ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง" โดยนายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าอาหารว่างให้แก่เจ้าหน้าที่และอสม. ณ ด่านชุมชนเทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1723925834521215&set=pcb.1723914634522335&type=3&theater

อ่านต่อ

สบส.1 เชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมด่านบูรณาการชุมชนร่วมภาคีเครือข่าย ตำบลแม่มาลัย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 13.30น.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต 1 พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมด่านบูรณาการชุมชนร่วมภาคีเครือข่าย ตำบลแม่มาลัย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบกระเช้าอาหารว่าง เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และอสม.ประจำด่านชุมชน รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1178191315532615&set=pcb.1178193252199088&type=3&theater

อ่านต่อ

สบส.1 เชียงใหม่ ร่วมทำบุญ เลี้ยงพระ ฟังเทศน์ฟังธรรม เนื่องในวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)

วันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 9.00น. สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1 จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โดยพร้อมเพรียง ร่วมทำบุญ เลี้ยงพระ ฟังเทศน์ฟังธรรม เนื่องในวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน   รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1178161212202292&set=pcb.1178180845533662&type=3&theater

อ่านต่อ

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมด่านชุมชนตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 13.00น.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต 1 พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมด่านชุมชนตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบกระเช้าอาหารว่าง เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และอสม.ประจำด่านชุมชน ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1178158385535908&set=pcb.1178159115535835&type=3&theater

อ่านต่อ

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม สำรวจความเสียหายที่เกิดจากพายุฝนและลูกเห็บ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 9.00น.นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต และนายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม สำรวจความเสียหายที่เกิดจากพายุฝนและลูกเห็บกระหน่ำเมื่อช่วงเย็นวานนี้ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

โครงการกิจกรรม 5 ส. ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ นำทีมโดยนายกำพล ใหลมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สบส.เขต 1 และนางกมลาภรณ์ เสราดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม 5 ส. จัดให้มี “โครงการกิจกรรม 5 ส. ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ..

อ่านต่อ

การตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ แห่งที่ 19 ในวันที่ 23 มีนาคม 2559

การตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ แห่งที่ 19 ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยทีมคณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ทีมที่ 1 เข้าตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพความปลอดภัยด้านอาคาร สิ่งแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล และมาตรฐานงานสุขศึกษา ณ โรงพยาบาลแม่ใจ จังหวัดพะเยา รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1162786057073141&set=pcb.1162790423739371&type=3&theater

อ่านต่อ

ประชุมการพัฒนาหลักสูตรช่วยเครื่องมือแพทย์ให้กับช่างประจำโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยมี นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธาน

  วันอังคารที่ 22 มี.ค. 2559 เวลา 9.00-16.30น.กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมการพัฒนาหลักสูตรช่วยเครื่องมือแพทย์ให้กับช่างประจำโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยมี นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม เพื่อจัดทำร่างหลักสูตรช่วยเครื่องมือแพทย์ ในโรงพยาบาลเพื่อนำร่างหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนในวิทยาลัยเทคนิค..

อ่านต่อ

นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 พร้อมคณะ เข้าร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2559

วันที่ 18 มีนาคม 2559สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 พร้อมคณะ เข้าร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2559 รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1158704417481305&set=pcb.1158713557480391&type=3&theater

อ่านต่อ

การตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ แห่งที่ 10 ในวันที่ 9 มีนาคม 2559

การตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ แห่งที่ 10 ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ นำทีมโดยนายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ทีมที่ 1 เข้าตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพความปลอดภัยด้านอาคาร..

อ่านต่อ

การตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ แห่งที่ 9 ในวันที่ 7 มีนาคม 2559

การตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ แห่งที่ 9 ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ นำทีมโดยนายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ทีมที่ 1 เข้าตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพความปลอดภัยด้านอาคาร..

อ่านต่อ

การตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ แห่งที่ 8 ในวันที่ 4 มีนาคม 2559

การตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ แห่งที่ 8 ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยทีมคณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ทีมที่ 1 เข้าตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพความปลอดภัยด้านอาคาร สิ่งแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล และมาตรฐานงานสุขศึกษา โดยได้รับการต้อนรับจาก นายแพทย์วิมุตชพรรณ ไชยชนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด..

อ่านต่อ

การตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ แห่งที่ 7 ในวันที่ 3 มีนาคม 2559

การตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ แห่งที่ 7 ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยทีมคณะกรรมการฯ ทีมที่ 1 เข้าตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพความปลอดภัยด้านอาคาร สิ่งแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล และมาตรฐานงานสุขศึกษา โดยได้รับการต้อนรับจาก นายแพทย์สุทธิพงษ์ ปาระคะ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทิง..

อ่านต่อ

การตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ แห่งที่ 6 ในวันที่ 2 มีนาคม 2559

การตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ แห่งที่ 6 ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 หัวหน้าทีมคณะกรรมการฯ ทีมที่ 1 พร้อมคณะ เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพความปลอดภัยด้านอาคาร..

อ่านต่อ

การตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ แห่งที่ 5 ในวันที่ 1 มีนาคม 2559

การตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ แห่งที่ 5 ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 หัวหน้าทีมคณะกรรมการฯ ทีมที่ 1 พร้อมคณะ เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพความปลอดภัยด้านอาคาร..

อ่านต่อ

การตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ แห่งที่ 3 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

การตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ แห่งที่ 3 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 นำโดยนายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 หัวหน้าทีมคณะกรรมการฯ ทีมที่ 1 พร้อมคณะ เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพความปลอดภัยด้านอาคาร สิ่งแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล..

อ่านต่อ

การอบรมหลักสูตร "ผู้ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2559" ภาคเหนือ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559การอบรมหลักสูตร "ผู้ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2559" ภาคเหนือ โดยสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับ..

อ่านต่อ

การจัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสม.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน ประจำปี 2559 ณ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ดำเนินการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสม.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน ประจำปี 2559 ณ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1136008603084220&set=pcb.1136009589750788&type=3&theater

อ่านต่อ

การตรวจงานอาคารผู้ป่วยนอก ค.ส.ล. 8 ชั้น โรงพยาบาลสันทราย งวดงานที่ 8 ณ โรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสุชาติ อุทัยมงคล นายช่างโยธาชำนาญงาน เข้าตรวจงานอาคารผู้ป่วยนอก ค.ส.ล. 8 ชั้น โรงพยาบาลสันทราย งวดงานที่ 8 ณ..

อ่านต่อ
next
prev
  1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
  2. ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง/ผลการสอบราคา/ประกวดราคา
  3. ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)/ราคากลาง
Prev Next
Prev Next

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

เอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด เอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

คุณลักษณะเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู

ดาวน์โหลด คุณลักษณะเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ราคากลางจ้างสร้างห้องทดสอบเครื่องมือแพทย์และโรงจอดรถ

ดาวน์โหลด ราคากลางจ้างสร้างห้องทดสอบเครื่องมือแพทย์และโรงจอดรถ

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจ้างสร้างห้องทดสอบเครื่องมือแพทย์และโรงจอดรถ

ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจ้างสร้างห้องทดสอบเครื่องมือแพทย์และโรงจอดรถ

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู โดยวิธีตกลงราคา

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู โดยวิธีตกลงราคา

อ่านต่อ

ราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู โดยวิธีตกลงราคา

ดาวน์โหลด ราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู โดยวิธีตกลงราคา

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู โดยวิธีตกลงราคา

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู โดยวิธีตกลงราคา

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ราคากลางซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ราคากลางซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคากลางเข็มที่ระลึก อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10ปี 20ปี และ 30ปี

สอบราคากลางเข็มที่ระลึก อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2557 ตังแต่เวลา 09.00..

อ่านต่อ
next
prev

ดาวนโหลด

Smart59

 

  
iso27001